موسسه ثبت شرکت، یک موسسه می باشد که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و امور مربوط به تاسیس سایر شرکتها را به انجام می رساند. موسسه ثبت شرکت اغلب شرکتهایی که ثبت می کند مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص می باشند که در اینجا به شرکت سهامی خاص می پردازیم:

موسسه ثبت شرکت

ثبت شرکت سهامی خاص چیست؟

شرکت سهامی خاص ( در اصطلاح انگلیسی Private Joint Stock ) نوعی از شرکت سهامی می باشد که دارای ماهیت تجاری‌ می باشد به طوری که در هنگام تأسیس تمام سرمایه آن فقط توسط شرکای شرکت تامین می گردد.

ثبت شرکت سهامی خاص نسبت به ثبت شرکت سهامی عام ساده تر بوده و از پیچیدگی های کمتری برخوردار می باشد. در حقیقت طبق لایحه اصلاحی قانون تجارت برای ثبت شرکت با تعداد شرکای کمتر و فعالیت محدود و ساده تر، شرکت سهامی خاص ثبت می شود که زمان ثبت این گونه شرکت ها کمتر می باشد و شرایط ثبت آن به مراتب راحت تر از ثبت شرکت سهامی عام می باشد.

حداقل شرایط برای ثبت

در یک شرکت سهامی خاص، حداقل اعضا سه نفر می باشد که سرمایه این گونه شرکت ها به سهام تقسیم می شود. میزان این حداقل سرمایه، توسط موسسین پرداخت می گردد.

حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت سهامی خاص یک ملیون ریال می باشد. در شرکت سهامی عام، برای تامین سرمایه باید اعلامیه پذیره نویسی انتشار داد ولی تامین سرمایه در شرکت سهامی خاص توسط اعضا و به طور مجزا انجام می گردد.

نکته مهم برای سرمایه اولیه حداقل این میزان می باشد که ابتدا باید ۳۵% از سرمایه شرکت در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس واریز گردد. می توان ابتدا شرکت سهامی خاص را ثبت کرد و سپس آن را تبدیل به شرکت سهامی عام نمود.

همچنین می توان سرمایه شرکت سهامی خاص را افزایش یا کاهش داد. در شرکت های سهامی خاص، مسئولیت هر کدام از سهامداران برای بدهی شرکت محدود می باشد و به اندازه مبلغ سرمایه گذاری شده است و برخلاف شرکت های تضامنی مجبور نیستند برای جبران خسارت اموال شخصی خود را در این راه مصرف نمایند.

این حالت درست مانند میزان مسئولیت در شرکت با مسئولیت محدود می باشد. سهام شرکت سهامی خاص قابلیت معامله و نقل و انتقال در بورس را ندارد، ولی قابل واگذاری و انتقال به افراد دیگر با رعایت تشریفات قانونی آن است. عنوان ” سهامی خاص” می بایست پیش از نام شرکت یا بعد از آن بدون هیچ فاصله ای به طور خوانا و واضح درج شود.

 

ثبت ونک

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص :

 • دو نسخه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص که تکمیل شده باشد.
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضا که سهامدار شرکت محسوب می شوند و بازرسین شرکت. لازم به ذکر است که کلیه این مدارک باید کپی برابر اصل شده باشند که این کار در دفاتر اسناد رسمی انجام می گردد یا وکیل رسمی شرکت این کار را انجام می دهد.
 • اگر اعضای هیات مدیره یا سهامدارن شرکت سهامی خاص به شکل حقوقی باشند، آخرین تصویر روزنامه رسمی و نامه معرفی نماینده که در سربرگ شرکت است و کپی شناسنامه و کارت ملی که برابر اصل شده است باید ارائه گردد.
 • اگر سهامدار خارجی باشد و حقیقی، باید تصویر کپی برابر اصل شده پاسپورت ارائه شود و در صورتی که حقوقی باشد، گواهی نامه ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده که گویای آخرین وضعیت شرکت می باشد به همراه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی ارائه شود.
 • ارائه اقرار نامه در متن صورتجلسه برای تمامی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی خاص که گواهی می کند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی باشد و هیچ ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت برای آنها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد. ( در همین متن نمونه اقرارنامه مورد ۶ برای مثال آورده شده است.)
 • همچنین بازرسان نیز باید یک متن اقرارنامه تنظیم نمایند مبنی بر اینکه هیچ نسبت فامیلی نسبی یا سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل شرکت بطور موظف حقوق دریافت نمی کنند.  در صورتی که خلاف این امر اثبات شود مطابق بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاح قانون تجارت می شود. ( در همین متن نمونه اقرارنامه مورد ۷ آورده شده است.)
 • امضای تمامی صفحه های اساسنامه شرکت سهامی خاص و اظهارنامه توسط اعضای شرکت در دو نسخه به شکل تکمیل شده
 • اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل آن
 • اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل آن
 • واریز مبلغ ۴۰ هزار ریال
 • فیش واریزی بانکی که دلالت بر پرداخت ۳۵% مبلغ سرمایه اولیه اعلام شده به نام حساب شرکت در شرف تاسیس می باشد.

تنظیم اساسنامه و شرکت نامه شرکت های سهامی خاص دارای ریزه کاری های بسیاری می باشد که ثبت شرکت تهران با سالها تجربه در زمینه ثبت شرکت سهامی خاص، می تواند موارد فوق را برای شما انجام دهد.

موسسه ثبت شرکت

نمونه متن اقرارنامه مورد ۶: تمامی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند شامل ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

نمونه متن اقرارنامه مورد ۷: بازرس یا بازرسان اقرار می نمایند شامل ممنوعیت های درج شده در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه قانو تجارت نمی باشند.

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص :

در صورتی که مدارک گفته شده کامل باشد و هیچ نقضی نداشته باشد، ثبت یک شرکت سهامی خاص بین ۱۵ الی ۴۰ روز کاری طول خواهد کشید.

مشخصات شرکت سهامی خاص:

 • میزان حداقل سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص ، مبلغ یک ملیون ریال می باشد.
 • تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشد.
 • تعداد بازرسین ۲ نفر می باشد.
 • برای تعیین مبلغ اسمی محدودیت نداریم.
 • سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بورس نمی باشد.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص:

 • ابتدا باید موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص تعیین گردد.
 • سپس اعضای هیات مدیره شرکت باید تعیین شود
 • بعد دو نفر بازرس باید تعیین شود
 • مشخص کردن اعضای هیات مدیره و دارندگان حق امضا
 • مشخص کردن آدرس محل فعالیت شرکت
 • تعیین میزان سرمایه اولیه شرکت و میزان سهم سرمایه هر کدام از اعضای شرکت
 • تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز و تحویل آن به شرکت ثبت
 • دریافت گواهی نامه عدم سوء پیشینه با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰
 • تحویل مدارک ثبت شرکت سهامی خاص و نام های پیشنهادی سه بخشی به اداره ثبت شرکت ها
 • یکی از نام هایی که تایید شده است، به موکل یا ثبت کننده شرکت اطلاع رسانی خواهد شد.
 • ارائه معرفی نامه افتتاح حساب شرکت سهامی خاص به بانک به نام شرکت در شرف تاسیس که باید حداقل ۳۵% از سرمایه را به حساب واریز نماید و گواهی واریز وجه را به شرکت ثبتی تحویل دهند.
 • تحویل گواهی بانک به اداره ثبت شرکت ها و بررسی مجدد
 • تایید مدارک و تحویل آن به هیات مدیره جهت امضا
 • تحویل مدارک امضا شده و مدارک پرونده به اداره ثبت شرکت ها
 • شماره ثبت و آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص صادر می گردد.
 • ثبت شرکت سهامی خاص ۱۵ الی ۳۰ روز زمان می برد تا روزنامه رسمی چاپ شود

ثبت شرکت سهامی خاص

تفاوت ثبت شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام:

 • ۵۱% از سهام یک شرکت سهامی عام باید از طریق بورس به مردم واگذار شود. در ضمن شرکت های سهامی عام تنها شرکت هایی هستند که می توانند در سازمان بورس باشند.
 • در یک شرکت سهامی خاص، سهام شرکت به سهامدارن و اعضای هیات مدیره تعلق دارد.
 • یک شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه خود می تواند اقدام به پذیره نویسی کند و اوراق قرضه منتشر کند، اما شرکت سهامی خاص نمی تواند این کار را انجام دهد.
 • در شرکت سهامی خاص، هر گونه نقل و انتقال سهام وابسته موافقت کلیه اعضای هیات مدیره می باشد ولی در شرکت های سهامی عام نیازی به دریافت موافقت افراد سهام دار نیست.
 • اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عام حداقل ۵ نفر و در شرکت سهامی خاص ۳ نفر می باشد.

چه مدارکی پس از ثبت شرکت سهامی  خاص به دستم خواهد رسید؟

 1. اظهارنامه + اساسنامه
 2. آگهی تأسیس
 3. روزنامه رسمی و درج سایت رسمی روزنامه رسمی
 4. پلمپ دفاتر
 5. مهر

آیا می توان نوع شرکت را از مسئولیت محدود به سهامی خاص و یا بالعکس تبدیل کرد؟

طبق بخشنامه ۹۲/۹۰۵۳۶ مورخ ۲۶/۰۵/۹۲ اداره ثبت شرکتها تبدیل نوع شرکتها به نوعی دیگر امکان پذیر نیست و فقط درخصوص شرکت سهامی خاص که قابل تبدیل به شرکت سهامی عام خواهد بود.