خانه / ثبت شرکتها

ثبت شرکتها

موسسه ثبت شرکت

موسسه ثبت شرکت، یک موسسه می باشد که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و امور مربوط به تاسیس سایر شرکتها را به انجام می رساند. موسسه ثبت شرکت اغلب شرکتهایی که ثبت می کند مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص می باشند که در اینجا به شرکت …

توضیحات بیشتر »

تفاوت شرکت های معتبر و شرکت های ثبت شده

تفاوت شرکتها

انواع مختلفی از شرکت وجود دارد .همانطور که می دانید اشخاص دارای شخصیت حقیقی و شرکت ها دارای شخصیت حقوقی هستند که هر شرکت دارای مسئولیت و وظایف مرتبط به خود است. برای اینکه شرکت قانونی و مورد تایید وزارت خانه باشد باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت …

توضیحات بیشتر »