خانه / ثبت موسسه

ثبت موسسه

نحوه ثبت موسسه فرهنگی

ثبت موسسه فرهنگی

ثبت موسسه برای انجام امور غیر تجاری می باشد که موسسه پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی می شود که اعضای تشکیل دهنده آن حداقل دو نفر بوده و میزان سرمایه برای ثبت موسسه به هر میزان مجاز می باشد. موسسات غیر تجاری نیز همانند شرکت های تجاری باید در …

توضیحات بیشتر »